Seznam dle autorů

Česká numismatická společnost , pobočka v Děčíně

Knihovna ČNS, pobočky v Děčíně  -  SEZNAM KNIH podle autorů

 

 

 

Stav ke dni 17.března 2015

 

61.

 

Sieg´s Montkatalog 1973 - Norden 1808-1972

K

103.

 

Česká medaile a plaketa 20. století

G

128.

 

Gedenkmunzen der DDR

B

147.

 

Medailen aus Meissener Porzelan

G

215.

 

Lexikon der Antike

A

232.

 

Deutsche Notmunzen und Sonstige Geldersatzmarken 1873-1932

F

244.

 

Geschichte in Gold

O

184.

ARNOLD, P.

Der zweite Brakteatenfund von Pirna - Copitz

H

90.

AUKČNÍ KATALOG

Helbing Mnichov aukce 1926,

K

91.

AUKČNÍ KATALOG

Gitta Kastner Mnichov, aukce 1974

K

312.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.277,díl A z roku 1971

K

313.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č 282,díly A,B z roku 1973

K

314.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.282,díly A,B z roku 1974

K

315.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.282,díly A,B  z roku 1979

K

316.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.303,díly A,B z roku 1981

K

342.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea- řády a vyznamenání, 20.aukce

K

346.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 22. 6.12.2008

K

347.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 23. 7.12.2008

K

348.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 24. 7.12.2008

K

350.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 27. 24.5.2009

K

352.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 28. 5.12.2009

K

353

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 29. 5.12.2009

K

357.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 31. 24.4.2010

K

361.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 36  30.4.2011

K

362.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 37   1.5.2011

K

363.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 39.  3,12.2011

K

364.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 41   3.12.2011

K

365.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 42   4.12.2011

K

366.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 40   3.12.2011 

K

367.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 43.  4.12.2011

K

368.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 44.  4.12.2011

K

370.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce  45.19.5.2012, rodové ražby renesanční medaile,sbírka Huga Poláka ,

K

371.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 46.  19.5.2012,  Medaile a vyznamenání

K

372.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 47.  20.5.2012,  Papírová platidla

K

373.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 124,  15.9.2012, 1.část

K

374.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 124,  15.9.2012, 2.část, bankovky Pavla Velíška

K

375.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 125,  15.12.2012, 1.část

K

376.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 125,  15.12.2012, 2.část, Malé groše Vladimíra Hanibala

K

377.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 48, 8.12.2012,  Medaile a vyznamenání

K

378.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 49, 8.12.2012,  Antické mince

K

379.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 50, 25.5.2013,  Medaile a řády

K

380.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 51, 25.5.2013,  Papírová platidla

K

382.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 127,  14.9.2012,

K

383.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 53, 7.12.2013,  Antické mince

K

384.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 54, 8.12.2013,  Papírová platidla

K

385.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 52, 8.12.2012,  Medaile,bankovky,řády        a vyznamenání

K

311.

BAJER JAN

Papírová platidla Československa 1919-1993, a Slovenské republiky 1993-2003

E

284.

BAJER,

Papírová platidla Československa 1919-92,ČR a SR 1993-99

E

359.

BAJER,HOLNA,KOHOUT

Papírová platidla Československé.České a slovenské republiky 1919-2010

E

212.

BOBEK, JAN

Mincovnictví olomouckých biskupů ve středověku

B

101.

BOR, ING. J.K.

Lékařské a zdravotnické medaile, plakety, vyznamenání a odznaky československé

G

225.

BRUNNER-KLÍMA

70 let České numismatické společnosti

A

2.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince I.

B

3.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince II.

B

112.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince III.

B

187.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince IV.

B

189.

ĆASOPIS

Numismatický časopis -XVIII- 1943

J

65.

CASTELIN, KAREL

Sborník příspěvků k oslavě jeho 70. narozenin

I

21.

CEJNEK,JOSEF

Osterreichische,Ungarische,Bohmische und Schlesische

münzprägungen 1519 - 1705

B

107.

CRAIG, W.D.

Coins of the world 1750 - 1850

B

92.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -III- 1927

J

93.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -IV- 1928

J

94.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -V- 1929

J

95.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VI- 1930

J

96.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VII- 1931

J

97.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VIII- 1932

J

98.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -IX- 1933

J

99.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -X- 1934

J

100.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -XI- 1935, -XII- 1936

J

122.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XIX- 1950

J

135.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXIII - 1968

J

136.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXVI - 1971

J

137.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXVIII - 1973

J

138.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXIX - 1974

J

152.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XX- 1951

J

153.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XXI- 1952

J

181.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -II- 1926

J

188.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XVI-XVII- 1941

J

194.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -XIII, XIV- 1938

J

195.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XV- 1940

J

262.

ČASOPIS

Numismatické listy 1945-47

J

263.

ČASOPIS

Numismatické listy 1948-49

J

264.

ČASOPIS

Numismatické listy 1950-51

J

265.

ČASOPIS

Numismatické listy 1952-53

J

266.

ČASOPIS

Numismatické listy 1954-55

J

267.

ČASOPIS

Numismatické listy 1956-57

J

268.

ČASOPIS

Numismatické listy 1958-59

J

269.

ČASOPIS

Numismatické listy 1960-62

J

270.

ČASOPIS

Numismatické listy 1963-64

J

271.

ČASOPIS

Numismatické listy 1965-66

J

272.

ČASOPIS

Numismatické listy 1967-68

J

273.

ČASOPIS

Numismatické listy 1969-70

J

274.

ČASOPIS

Numismatické listy 1971-72

J

275.

ČASOPIS

Numismatické listy 1973-75

J

276.

ČASOPIS

Rejstřík Numismatických listů 1945-1975

J

287.

ČASOPIS

Numismatické listy 1971-73

J

288.

ČASOPIS

Numismatické listy 1974-76

J

289.

ČASOPIS

Numismatické listy 1977-78

J

290.

ČASOPIS

Numismatické listy 1979-80

J

291.

ČASOPIS

Numismatické listy 1981-82

J

292.

ČASOPIS

Numismatické listy 1983-85

J

293.

ČASOPIS

Numismatické listy 1986-88

J

294.

ČASOPIS

Zpravodaj numismatického kroužku v Děčíně

J

296.

ČASOPIS

Numismatické listy 1989-91

J

297.

ČASOPIS

Numismatické listy 1992-94

J

298.

ČASOPIS

Numismatické listy 1995-97

J

299.

ČASOPIS

Dějiny peněz na území ČSSR

J

 

 

 

301.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č.  1 - 20

J

302.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 21 - 40

J

303.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 41 - 60

J

304.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 61 - 80

J

306.

ČASOPIS

Numismatické listy 1998 - 2000

J

354.

ČASOPIS

Numismatické listy, roční 2005

J

386.

ČÍŽEK JIŘÍ A KOL.

Černotisky, pamětní listy přiležitostné tisky,pob.ČNS Papírová platidla

E

106.

ČNS

Informační příručka pro členy a zájemce o členství

A

162.

ČNS

Rejstřík Numismatických listů 1945-1975

J

46.

ČNS BRNO

Památník 1937 - 1987

A

73.

ČNS BRNO

Medaile 1975-76

G

174.

ČNS BRNO

Zprávy pobočky Brno

I

63.

ČNS CHEB

Sběratelský ceník československých mincí

B

52.

ČNS CHOMUTOV

Numismatika na Chomutovsku

A

198.

ČNS ÚSTÍ NAD LABEM

Numismatika na Ústecku -I-

A

235.

ČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Česká medaile, ČNS Ústí nad Orlicí

I

235.a

ČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Česká medaile - obrazová část, ČNS Ústí nad Orlicí

I

115.

DIETZEL

Die Munzen des Deutschen Reiches ab 1871

B

68.

DR.ING. ŠÁNA, JAN

Čištění a ochrana mincí a medailí

A

125.

EYPELTAUER, T.

Corpus memorum regni Mariae Theresiae

B

200.

FENGLER - GIEROW - UNGER

Lexikon der Numismatik

A

66.

FIALA, EDUARD

Sborník příspěvků k 50. výročí jeho úmrtí

I

285.

FOUKAL-MRŠTÍK

80 let České numismatické společnosti

A

133.

FUNCK, W.

Die Notmunzen der deutsche Stadte, Gemeinden, etc....

F

127.

GREICHEN, G.

Die Geldzeichen der DDR

B

207.

GREICHEN, G.

Die Geldzeichen der Tschechoslowakei

B

186.

GROTEFEND, H.

Taschenbuch der Zeitrechnung des Mittelalters und der Neuzeit

A

158.

HALAČKA, IVO

Vládní mincovnictví na našem území, II.díl, 1620-1740

B

171.

HALAČKA, IVO

Vládní mincovnictví na našem území, I.díl, 1526-1620

B

214.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 I. díl

B

220.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 II. díl

B

223.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 III. díl

B

175.

HANIBAL, V. - NOVÁK.E.

Malé groše

B

14.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Chebské mince z 12. a 13. století

B

48.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Pražské groše z let 1471 - 1526

B

129.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Úvod do problematiky českého denárového období

A

243.

HÁSKOVÁ, JARMILA

České, moravské a slezské mince 10.-20. století

B

211.

HAUSDORF, L.- KOUNOVSKÝ, J.

Cizí mince platné na území Československa v letech 1918 - 1945

B

309.

HAVLÍN

Afganistán

O

318.

HLINKA JOZEF

Atentáty na peníze

A

104.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze, poklady, padělky

A

168.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze celého světa

B

278.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze celého světa

B

5.

HLINKA, JOZEF

Vývoj peňazí a medailí na Slovensku

A

11.

HLINKA, JOZEF

Bratislavské korunovačné medaily a žetóny

G

167.

HLINKA, JOZEF

Bratislavská mincovňa

A

113.

HLINKA-KAZIMÍR-KOLNÍKOVÁ

Peniaze v našich dejinách

A

134.

HOBAON-NATHORST-BOOS

Munzkatalog Skandinavien

B

319.

HRADIL

Umělecká litina v hutnictví, železářství a památkách

O

355.

CHVOJKA

Medaile Českobudějovicka

G

47.

JANOVSKÝ, H. - POLÍVKA, E.

Katalog knihovny NSČs v Praze

A

381.

JOZA,NĚMEC, POTUŽNÍK

Děčín a jeho hasiči  1963 - 2013

O

49.

KATZ, VIKTOR

O chronologii denárů Boleslava I. a II.

B

75.

KATZ, VIKTOR

Kontramarky na pražských groších

B

173.

KOLEKTIV NM

Dějiny peněz na území ČSSR

A

219.

KOPPATZ, JURGEN

Geldscheine des Deutschen Reiches

B

170.

KOUNOVSKÝ, J.

Oběživo bývalých německých kolonií

B

358.

KOUNOVSKÝ,HEINC

Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949

D

334.

KOUNOVSKÝ,STANĚK

Dekorace a odznaky v období ohrožení ČSR

D

51.

KRAUMAN, FRANTIŠEK

Ruské mincovnictví

A

102.

KRAUMAN, FRANTIŠEK

Ruské mincovnictví

A

116.

KRAUSE - MISHLER

Standard Catalog of World Coins 1800 - 1975

B

217.

KRAUSE - MISHLER

Standard Catalog of World Coins - 1987 Edition

B

114.

KRUG, GERHARD

Die Meissnisch-Sachsischen Groschen 1338-1500

B

54.

KŘÍŽEK, FRANTIŠEK

Mincovní úředníci biskupů olomouckých

B

261.

KUBÁTOVÁ,

Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569

O

141.

KUNC, J.

Čínské mince císařských dynastií

B

166.

KURZ, KAREL

Úvod do antické numismatiky I. - řecké mince

B

185.

LOBE, MAX

Wahlspruche, Devisen und Sinnspruche deutscher

Furstengeschlechter des 16. und 17. Jahrhundert

C

277.

LOKVENC-ŠAFÁŘ

Ražby okresu Náchod

B

119.

LOWE - STOLL

ABC - Antika

A

22.

LUSCHIN, RITTER VON EBENGREUTH,

Vyobrazení a popis rakouských feniků z let 1156-1404

B

109.

MARCO, JAN

Jak sbírat mince

A

183.

MARCO, JAN

Mincovní značky 1519-1918

B

199.

MATULA - NOVÝ

Numismatické památky Ašska do r. 1945

A

307.

MEDAILE

K 70. výročí Manfreda  Schreibera,z obecného kovu,včetně podložného listu

O

124.

MENZEL, PETER

Deutsche Notmunzen und sonstige Gelderschutzmarken 1873 - 1932

B

322.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání II. část II – Řád bílého lva

D

323.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání III. část – 1939 - 1948

D

324.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání IV. část – 1945 - 1975

D

325

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání V. část – 1914 - 1918

D

58.

MĚŘIČKA, V.

Československá vyznamenání I. část 1918-1938

D

144.

MĚŘIČKA, V.

Československá vyznamenání V. část 1914-1918

D

193.

MĚŘIČKA, V. - KOUNOVSKÝ, J.

Československá vyznamenání část VI.a a VI.b

D

326.

MĚŘIČKA,KOUNOVSKÝ

Československá vyznamenání VI. Čst a,b,c, - II.národní odboj

D

60.

MEYER, HANS

Kennen Sie diese deutsche Munze?

B

351.

MILITKÝ

Pražská mincovna 1526 -1856,katalog mincí tolarového období ze sbírek Národního muzea

B

204.

MINAROVIČOVÁ - BYSTRICKÝ

Numizmatická príručka

A

172.

MINAROVIČOVÁ, ELENA

Portrét na minciach

G

70.

MIXA, M.

Katalog losů 1853-1957

O

71.

MIXA, M.

Katalog losů 1957-1980

O

182.

MIXA, M.

Starosti s papírovými penězi za II. svět. války

A

203.

NECHANICKÝ - ŠAFÁŘ

Kladské mincovnictví

B

163.

NECHANICKÝ, ZDENĚK

Novodobá falza vzácných českých mincí

B

206.

NĚMEČKOVÁ - PEKÁREK

Československé pamětní mince a medaile 1948 - 1983

B

338.

NĚMEČKOVÁ,SEJBAL

Nález mincí a slitkového stříbra Černožic

H

18.

NEMEŠKAL, LUBOMÍR

Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století

B

57.

NEMEŠKAL, LUBOMÍR

Nález mincí z 15. století v Luzích u Kosovy Hory, okres Příbram v r. 1923

H

327.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ

Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd

A

105.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, .

Základy numismatiky

A

7.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.díl

H

8.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II.díl

H

9.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III.díl

H

10.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.díl

H

12.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Mince a jejich sbírání

A

335.

NOVÁK JOZEF

Rodové erby I. – Kubinyho sbírka pečatí

C

169.

NOVÁK, JAN

Ruské a sovětské papírové peníze v letech 1917-1947

B

246.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka Josefa I. 1848-1916

B

249.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka Josefa I. 1848-1916

B

251.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka I. 1792-1835

B

252.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Ferdinanda V. 1835-1848

B

253.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Marie Terezie 1740-1780

B

247.

NOVOTNÝ-ŠIMEK

Československé mince 1918-1992

B

131.

NOVÝ, MILOSLAV

Mince Marie Terezie 1740 - 1780

B

164.

NOVÝ, MILOSLAV

Mince Františka Lotrinského 1745-65, 1766-80

B

6.

OBERMAJER, JAROSLAV

J.E.Purkyně v reliefní plastice

G

74.

ONDROUCH, V.

Der romische Denarenfund von Vyškovce aus der Fruhkaiserzeit

H

62.

PEŠVÁŘ, J.

Administrativně-ekonomická opatření na Moravě

v 18. a v první polovině 19. století

A

20.

PETRÁŇ, JOSEF

Český znak

C

17.

PETRTÝL, J. - ŠEBEK, F.

Historická dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku    a Chrudimsku

H

28.

PEUKERT, KAREL

Mince Leopolda I. 1657-1705

B

50.

PEUKERT, KAREL

Bílé peníze Vladislava II.

B

336.

PINTA

Pražské groše  Karla IV. 1346-1379

B

23.

PINTA, VÁCLAV

K jakosti pražských grošů Karla IV.

B

140.

PLAČEK, A.

Přehled ruských a sovětských mincí

B

305.

PLAKETA

Plaketa k výr.150 let trvání železnice Dresden – Pirna z obecného kovu včetně etue

O

179.

PLESKOTOVÁ, P.

Zlato!

A

328.

POLÁČEK ANTONÍN

Přehledný seznam panovníků a rodů oprávněných vydavatelů 15.-19.stol.

B

29.

POLÁČEK, ANTONÍN

Přehledný seznam panovníků a rodů oprávněných

vydavatelů mincí 15. až 19. století

B

30.

POLÁČEK, ANTONÍN

Zkratky a monogramy na mincích od 15. století

B

31.

POLÁČEK, ANTONÍN

Přehled církevních a rodových panství

římsko-německého císařství - tolarová doba

B

27.

POLÍVKA, EDUARD

Mince Františka I. 1792 - 1835

B

176.

POLÍVKA, EDUARD

Mince a medaile Františka Josefa I. 1848 - 1916

B

205.

POLÍVKA, EDUARD

Mince Josefa II. a Leopolda II.

B

44.

POLSKOJ, GEORGIJ

Z penězokazeckých dílen

A

118.

POŠVÁŘ, J.

Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do poč. 20. st.

A

151.

POŠVÁŘ, J.

Moravské mincovny

A

110.

PŘIBYL, A. - LIŠKA, K.

Znaky a pečetě středočeských měst

C

177.

PUSŤEJOVSKÝ, A. - STOHEL, M.

Historie Vítkovických železáren ražená do kovu

G

15.

RADOMĚRSKÝ, PAVEL

Olomouc - nejstarší přemyslovská mincovna na Moravě

B

108.

RADOMĚRSKÝ, PAVEL

Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna

H

120.

RAVÍK, SLAVOMÍR

Svět starožitností

O

201.

RENTZMANN,

Numismatische Wappen-Lexikon

C

248.

ROSENBERG,

Banknotes des Deutsches Reichs 1871-1986

B

242.

SAURMA-JELTSCH, HUGO VON

Schlesische Munzen und Medailen

B

32.

SBORNÍK

Numismatický sborník - I - 1953

I

33.

SBORNÍK

Numismatický sborník - II - 1955

I

34.

SBORNÍK

Numismatický sborník - III - 1956

I

35.

SBORNÍK

Numismatický sborník - IV - 1957

I

36.

SBORNÍK

Numismatický sborník - V - 1958

I

37.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VI - 1960

I

38.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VII - 1962

I

39.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VIII - 1964

I

40.

SBORNÍK

Numismatický sborník - IX - 1966

I

41.

SBORNÍK

Numismatický sborník - X - 1968

I

42.

SBORNÍK

Numismatický sborník - XI - 1970

I

43.

SBORNÍK

Slezský numismatik ročník 1964-1968

I

72.

 SBORNÍK

Numismatische Nachrichtenblatt - ročník 1966 

I

77.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 1-2 - 1957

I

78.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 3-1957

I

79.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 5-1959

I

80.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 6-1959

I

81.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 7-1960

I

82.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 8-1961

I

83.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 9-1962

I

84.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 10-1967

I

85.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 11-1968-69

I

86.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 12-1970

I

87.

SBORNÍK

Numismatický sborník - XIII - 1975

I

88.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1974

C

89.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1975

C

111.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1976

C

117.

SBORNÍK

Sborník II. numismatického sympozia 1969

I

121.

SBORNÍK

Sborník I. numismatického sympozia 1964

I

123.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1977

C

130.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1978

C

142.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 13-1973

I

143.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 14-1977

I

145.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 16-1984

I

146.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1979

C

148.

SBORNÍK

Numismatická Příbram

I

150.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 15-1980

I

155.

SBORNÍK

Královehradecký sborník numismatických prací

I

156.

SBORNÍK 

Peněžní oběh a medailistika na Kubě od zač. 16.do 20. st.

B

157.

SBORNÍK

Studie ´80 Muzea Kroměříž

I

159.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 12 - 1971-2

I

160.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 15 - 1977-8

I

161.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1980

C

178.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 16 - 1983

I

180.

SBORNÍK

Numismatika a regionální historie

I

190.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1982

C

191.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1983

C

192.

SBORNÍK

Historie a perspektivy numismatické společnosti

A

197.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1984

C

208.

SBORNÍK

Denárová měna na Moravě

B

209.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 4-1958

I

210.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1985

C

213.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 17 - 1986

I

218.

SBORNÍK 

Heraldická ročenka 1986

I

221.

SBORNÍK

Život a kultura Trnavy

O

227.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1987

C

229.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1989

C

230.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1990

C

236.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1987

I

237.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1989

I

238.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1990

I

239.

SBORNÍK

Regionální zpravodaj 1989/1, SKP ROH ÚSTÍ NAD ORLICÍ

I

240.

SBORNÍK

Regionální zpravodaj 1989/2, SKP ROH ÚSTÍ NAD ORLICÍ

I

255.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1991

C

256.

SBORNÍK

Seznam knihovny ČNS Praha

A

257.

SBORNÍK

Deutsche orden und Ehrenzeichen 1871-1992

D

258.

SBORNÍK

Bankovky a mince České národní banky v letech 1993-1994

B

280.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatka č. 2

I

281.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 3

I

282.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 4 a 5

I

283.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 6 a 7

I

286.

SBORNÍK

British coins-Market Values

B

308.

SBORNÍK

50 let pobočky ČNS v Teplicích – kopie kroniky let 1951 - 2001

A

310.

SBORNÍK

Informační zpráva o ediční a emisní činnosti ČNS v období od I/1999 do X/2002

A

317.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1999 - 2000

C

320.

SBORNÍK

Oesterreichische Nationálbank-Chinas bronzweg in die Geldwiirtschaft

B

344.

SBORNÍK

Numismtiscche Verein/münz kabinet Dresden, Nimismatische Heft Nr.4

I

349.

SBORNÍK

Emma regina civitas Melnic

B

356.

SBORNÍK

Děčínské vlastivědně zprávy, č.2/2009

I

360.

SBORNÍK

Děčínské vlastivědně zprávy, č.1/2010

I

64.a

SBORNÍKY

Erbovní sešity č.5-8, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE

C

64.b

SBORNÍKY

Erbovní sešity č.9-12, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE

C

329

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 1

C

330.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 2

C

331.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 3

C

332

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 4

C

333.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 5

C

4.

SEJBAL, JIŘÍ

Moravská mince doby husitské

B

139.

SEJBAL, JIŘÍ

Dějiny peněz na Moravě

A

53.

SÉM, JULIUS

Český lev na penězích Československa

C

67.

SÉM, JULIUS

Poznáváme a sbíráme papírové peníze

A

132.

SÉM, JULIUS

Papírové peníze na území ČSR 1762-1975

B

202.

SCHLIKEYSEN - PALLMANN

Erkarung der Abkurzungen auf Munzen und Medailen

B

259.

SCHOBER

Sachsische und Bohmische Schweiz in alten Ansichtskarten

B

254.

SCHOENAWA

FAO Munzen 1968-1983

B

339.

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

340

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

341

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

216.

SCHON - CARTIER

Weltmunzkatalog 19. Jhrhundert

B

321.

SCHUKINA

Ruské medailérství 18.století

G

231.

SCHWARZENBERG, KAREL

Heraldika

C

19.

SKRBEK, BEDŘICH

Mince království českého za panování rodu Habsburského - díl III.

B

1.

SMOLÍK, JOSEF

Pražské groše a jejich díly

B

222.

SNS SVIT-TATRY

Problematika mincovníctva Jageloncov

B

45.

SPÁČIL, BEDŘICH

Česká měna od dávné minulosti k dnešku

A

345.

STŘÍŽ, JAVORSKÝ

Medaile , Plakety a žetony okresu Opava

G

76.

SUHLE, ARTUR

Mittelalterliche Brakteaten

B

224.

SVOBODOVÁ, DANA

Numismatika v českých zemích

A

233.

ŠILAR, JAROSLAV

Hasičské medaile

G

337.

ŠIMEK

Rejstřík Numismatický časopis československý 1925-1952

J

295.

ŠIMEK,

Rejstřík Numismatických listů 1976-1995

J

300.

ŠKŇOUŘIL,

Katalog výstavy Bankovky celého světa

B

343.

ŠOUŠA,ŠŮLA

Peníze v proměnách moderní doby

A

234.

ŠTEMBERG-FUCIMAN-PETR

Numismatické památky zemské jubilejní výstavy 1891

A

13.

ŠTĚPKOVÁ, J.

2500 let íránského mincovnictví

B

16.

TAUL, ANTONÍN

Olomoucké medaile, plakety, žetony a námky

B

369.

VANDAS JIŘÍ

Mince a platidla

A

149.

VÁPENKA, I.

Tvůrci čs. platidel

A

165.

VELICKÝ, P.R.

Majster Peter z Kremnice

A

245.

VELÍMSKÝ, TOMÁŠ

Město na louce

O

196.

VLČEK, B.

Nouzové papírové peníze vydané na území ČSR 1918-1939

F

279.

VLČEK, B.

Nouzová papírová platidla vydaná na území ČSSR 1914-18

F

260.

WENDT,

Sachsische Schweiz

B

126.

ZENGER, ZD.M.

Česká heraldika

C