Spolupráce s numismatiky z Pirny

SPOLUPRÁCE S NUMISMATIKY Z PIRNY

ČNS pobočka v Děčíně spolupracuje dlouhodobě s numismatiky se saské Pirny. Základy této spolupráce byly položeny již v roce 1974, kdy spolu oba spolky uzavřely Smlouvu o přátelství. Numismatici z Děčína a Pirny se již po desetiletí navštěvují na členských schůzích, vyměňují si cenné zkušenosti, příp. i numismatický materiál. V první polovině devadesátých let 20. století podnikli několik společných zájezdů, z nichž připomeňme např. návštěvu mincovních kabinetů v Hamburku a Vídni, nebo sídlo polských králů v Krakově. Zástupci obou poboček se dále zúčastnili několika výstav s numismatickým obsahem, které se uskutečnily jak v děčínském muzeu, tak i v Pirně. Tuto dlouhodobou a bohatou tradici se snaží obě spřátelené pobočky rozvíjet i v současné době. Zdejší numismatici pořádají své členské schůzky v Pirně v salonku nazývaném „Münzkeller“, který je součástí restaurace „Marieneck“. Pro konání numismatických schůzek se zdá být toto místo velmi příhodné, neboť v uvedených prostorách byla v 17. století ražena tzv. kiprová mince (více na www.marieneck-pirna.de/historie.html). V současnosti je možné si posezení v tomto stylovém objektu zpestřit dobrým jídlem a pitím. O příhraničních aktivitách v oblasti numismatiky budeme informovat prostřednictvím těchto stránek.   –mk-

_________________________________________________________________

NÁVŠTĚVY V PIRNĚ   

Ve dnech 12. – 14. června se v Pirně uskutečnilo 23. setkání sběratelů mincí ze střední části Německa, jehož součástí byly i oslavy 25. výročí vzniku Saské numismatické společnosti (SNG). Na pozvání prezidenta SNG Dr. Reimanna a numismatického spolku v Pirně se v sobotu 13. června této akce zúčastnili i zástupci naší pobočky pánové Kubát a Plíhal. Sobotní program zahrnoval sérii numismatických přednášek, které se svým obsahem vztahovaly k tomuto regionu.

Mezi ty určitě nejzajímavější patřily přednášky „Kiprové mince z mincovny v Pirně“ (p. Hans Friebe), „Státní vězni v pevnosti Königstein a jejich mincovní aféry“ (p. Lars-Gunter Schier) a „Medailér Franz Kratochvil a jeho ražby pro numismatický spolek v Pirně“. Mezi přednášejícími měla své zastoupení i Česká republika. S velmi zajímavou přednáškou, která se zabývala oběhem mincí v prostoru labské cesty mezi Míšní a Prahou ve 13. – 14. století, vystoupil Dr. Zaoral z Karlovy univerzity v Praze. Přednášky doplnily i prezentace dvou zcela nových publikací vydaných v roce 2015. První publikace se týkala problematiky určování míšeňských grošů, druhá obsahovala numismatické studie se vztahem k Horní Lužici.

Velkou událostí dne bylo udělení nejvyššího saského numismatického vyznamenání panu Künkerovi za jeho zásluhy o numismatiku. Pan Fritz Rudolf Künker je zakladatelem stejnojmenné firmy Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. (sídlo Osnabrück), která pořádá aukce numismatického materiálu a současně provozuje obchod se zlatem. Čestný kříž SNG připjal panu Künkerovi za hlasitého potlesku předseda SNG Dr. Reimann (viz foto). Slavnostní řeč v podání Dr. Steguweita pak jen podtrhla význam této slavnostní události.

Organizačně dobře zvládnutý den byl zakončen slavnostní večeří v restauraci Marieneck. –mk-

_________________________________________________________________

Dne 6. května navštívil předseda pobočky p. Kubát saské numismatiky v Pirně. Vedle dalších informací o připravovaném 23. setkání sběratelů mincí ze středního Německa byla hlavním bodem spolkového večera přednáška o Mexiku, kterou připravil a přednesl Dr. Reimann. Přednáška se opírala o osobní zážitky dr. Reimanna z cesty po této, z hlediska historického vývoje, zajímavé zemi. Osobní zážitky doplnil přednášející zajímavými informacemi z knihy Ericha von Dänikena „Was ist falsch im Maya-Land?“ a dále větším množstvím fotografií. Ke zpestření vyprávění o Mexiku přispělo i několik dotazů vznesených přítomnými numismatiky. Účastníci spolkového večera v Pirně se rozešli před 21 hodinou.      –mk-

_________________________________________________________________

Dne 1. dubna navštívil předseda pobočky p. Kubát členskou schůzi Saské numismatické společnosti v Pirně. Schůze, která proběhla opět v restauraci „Marieneck“ na náměstí v Pirně, řídil prezident Saské numismatické společnosti Dr. Reimann. Hlavními body spolkového večera byly příprava 23. setkání sběratelů mincí ze středního Německa a dále přednáška s názvem „Světové dědictví UNESCO – Dessau Wörlitz“. Prostřednictvím přednášky představil p. Andreas Herzer všem přítomným zahradní říši Dessau-Wörlitz, která se rozkládá na ploše 142 km2 a zahrnuje stavby a parky podle anglického vzoru. Jedinečný komplex se nachází ve spolkové zemi Sasko Anhaltsko a součástí světového dědictví UNESCO je od listopadu 2000.  Přednášku p. Herzer doplnil ukázkou pamětní mince v nominální hodnotě 100 Euro, která pochází od berlínského umělce Lorenze Crössmanna. Mince je zhotovena téměř z čistého zlata (999,9/1000), její průměr je 28,0 mm a hmotnost 15,5 gramů. Vydána byla v roce 2013. Pokud se týká setkání sběratelů v Pirně, p. Reimann předal účastníkům schůzky letáky s vytištěným programem a upřesnil některé další informace. Schůzka byla ukončena ve 20,45 hodin.   –mk-

_________________________________________________________________

Dne 4. února navštívili členové výboru naší pobočky pánové Kubát a Horn členskou schůzi Saské numismatické společnosti v Pirně. Místem setkání byla restaurace „Marieneck“, která se nachází na historickém náměstí v Pirně. Vzhledem k nepřítomnosti prezidenta Saské numismatické společnosti p. Reimanna řídil schůzi pan Andreas Herzer. Hlavním bodem spolkového večera byla přednáška s názvem „Dolování železné rudy v prostoru Berggießhübel“ s podtitulem „bez železa není mincí“. Přednáška, kterou připravil p. Christian Trachbrodt, obsahovala informace o středověkých začátcích dobývání železné rudy v této oblasti, výtěžnosti jednotlivých lokalit, počtech zaměstnaných dělníků, pokusech o obnovení těžby v období druhé světové války, problémech, které se zde v důsledku poddolování v současnosti vyskytují apod. Ústní prezentaci doplnilo velké množství fotografického materiálu. Po skončení přednášky diskutovali numismatici o aktuální situaci v obou spolcích, zejména o stavu členské základny, přednáškové činnosti, apod. Děčínští numismatici seznámili své kolegy z Pirny s jednoduchým počítačovým programem, který je určen k evidování sběratelského materiálu. Přátelské setkání bylo zakončeno v 21.00 hodin.    –mk-

_________________________________________________________________

Dne 3. prosince navštívili členové výboru naší pobočky pánové Kubát a Štajner členskou schůzi Saské numismatické společnosti v Pirně. Jednalo se o vánoční schůzku, na kterou jsme byli pozváni německými numismatiky již v listopadu. Průběh schůzky měl jednoznačně slavnostní ráz, a to nejen z důvodu blížících se vánočních svátků. Ke slavnostní atmosféře přispělo i to, že 27.11.2014 oslavili diamantovou svatbu manželé Fickrtovi. K jejich významnému životnímu jubileu jim poblahopřáli numismatici z Pirny a jako upomínku jim předali pro tento účel zhotovenou plaketu. Poté Dr. Reimann poskytl přítomným další informace k plánovanému setkání německých numismatiků a sběratelů, které se uskuteční v saské Pirně v červnu 2015.  Samozřejmě nechyběla ani odborná numismatická přednáška. Tentokráte se měli všichni přítomní možnost seznámit s oběžnými mincemi republiky Kiribati. Po skončení hlavního programu následovala družná debata, která trvala až do 21.00 hodin. Poté se všichni přítomní rozešli do svých domovů.    –mk-    

_________________________________________________________________