Přednášky našich členů

Dne: 16.6.2015
Přednášející: Roman Horn
Název přednášky: Hans Jäger, děčínský rodák, sochař a medailér
 

Přítomní členové ČNS i příznivci numismatiky se měli možnost seznámit s téměř zapomenutou osobností, děčínským rodákem, akademickým sochařem, portrétistou a medailérem Hansem Jägerem, který se narodil 20. srpna 1884 v Děčíně. Vystudoval odbornou keramickou školu v Teplicích a poté přešel v roce 1907 na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se stal žákem Josefa Václava Myslbeka. Po studiích pracoval nejprve v ateliéru svého otce, sochaře Adalberta Jägera. Roku 1910 se stal asistentem profesora drážďanské akademie Georga Wrby. Po první světové válce se osamostatnil a pracoval jako svobodný umělec. Hans Jäger zemřel 30. března 1955 v Hessenském Lauterbachu.

V severních Čechách vytvořil řadu pomníků padlých v první světové válce (Děčín, Ústí nad Labem - Střekov, Vratislavice nad Nisou, Frýdlant, Rumburk), zhotovoval též portrétní busty, medaile, plakety a náhrobky pro soukromé objednatele (významnou se jeví jeho spolupráce s rodinou ústeckých průmyslníků Schichtů).

Z jeho medailové tvorby je možné uvést medaili Dr. Oskara Baudische, Johanna Schichta k 75. výročí Schichtových závodů (návrh G. Raeder) nebo auto plakety mezinárodních závodů aut do vrchu v Karlových Varech v letech 1924 a 1925 a samozřejmě plaketu ke zbourání děčínského mostu císařovny Alžběty v roce 1933.

---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dne: 19.5.2015
Přednášející: Zdeněk Plíhal
Název přednášky: Progress na bankovkách
 

Přítomní členové ČNS i příznivci numismatiky se měli možnost seznámit nejprve s významem slova Progress (pokrok, vzestup), s výtvarnou studií, kterou si nechala zpracovat American Bank Note Company v New Yorku a nakonec i s využitím této rytiny  pro různé účely.

Motivem studie je antický svalovec, který  tlačí před sebou ocelové kolo lokomotivy jako symbol vzestupu ekonomiky, síly a pokroku. Nad kolem jsou symboly obchodu, vzdělanosti a výzkumu.  Autorem kresby je Alfonzo Earl Foringer a mimo A.B.N.C. byl motiv využit například jako hlavička akcie, bankovka Jugoslávie z roku 1920, poštovní známka Kanady, ročenka či katalog.

_________________________________________________________________
Dne: 21.4.2015
Přednášející: Václav Štajner
Název přednášky: Božští vládci Angkoru
 

Přednáška nás zavedla o více než tisíc let zpět do jihovýchodní Asie do období, kdy vznikala tzv. Angkorská říše. Tato říše se rozkládala na území současné Kambodže a její výjimečnost dokládá mimo jiné i skutečnost, že v té době bylo samotné město Angkor se svými 750 tisíci až jedním milionem obyvatel pravděpodobně největší aglomerací na světě.

Vyprávění o Angkorské říši dále doplnily informace o novodobých papírových platidlech, na která jsou kambodžané hrdí, neboť zobrazují největší náboženský komplex na světě Angkor Vat, Angkor Thom, popř. další pozoruhodné stavby.

Poznámka: tato přednáška byla již druhou v pořadí, která se vztahovala k historii Kambodže a jejím platidlům. První přednáška se uskutečnila v roce 2012 a týkala se emise platidel Kambodžské lidové republiky z roku 1979. Období, které předcházelo emisi uvedených platidel, bylo spjato s genocidou kambodžského obyvatelstva ze strany Rudých Khmerů.    

_________________________________________________________________
Dne: 17.3.2015
Přednášející: Milan Kubát
Název přednášky: Dvorní rada, profesor Dr. Anton Drasche

Přítomní členové ČNS i příznivci numismatiky se měli možnost seznámit s osobností významného lékaře 2. poloviny 19. století, který se narodil 1. července 1826 v Lobendavě. Ve své době byl Anton Drasche uznávaným odborníkem na problematiku potírání nakažlivých nemocí, zejména cholery. Za jeho vysoce záslužnou činnost mu bylo v letech 1854 – 1897 uděleno celkem 11 domácích i zahraničních řádů a vyznamenání. V tomto období obdržel od císaře Františka Josefa I. i titul dvorní rada. Dr. Anton Drasche zemřel 23. srpna 1904 v Bad Vöslau (Dolní Rakousko).

Osobnost tohoto významného lékaře nám dnes připomíná portrétní medaile, kterou nechali v roce 1896 u příležitosti 70. výročí narození zhotovit jeho přátelé, kolegové a žáci. Medaile je ražená, její průměr je 58,5 mm a hmotnost 92,5 gramů. K výrobě byl použit bronz, některé medaile jsou postříbřené. Význam osoby podtrhuje skutečnost, že medaili vytvořil jeden z nejlepších vídeňských medailérů konce 19. století Anton Scharff.

_________________________________________________________________