Předseda pobočky rezignoval na svoji funkci

Ke dni 16.6.2015 předal předseda pobočky v Děčíně Bc. Milan Kubát jednateli pobočky svoji rezignaci na funkci i na funkci člena výboru z osobních důvodů. Vzhledem k tomu, že v měsících červenec a srpen nejsou plánovány schůzky spolku, bude svolána v září schůze výboru pobočky, která se bude touto nepříjemnou situací zabývat.