Seznam dle inventárních čísel

Česká numismatická společnost , pobočka v Děčíně

Knihovna ČNS, pobočky v Děčíně  -  SEZNAM KNIH

 

Stav ke dni 17.března 2015.

 

 

1.

SMOLÍK, JOSEF

Pražské groše a jejich díly

B

1.      

2.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince I.

B

2.      

3.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince II.

B

3.      

4.

SEJBAL, JIŘÍ

Moravská mince doby husitské

B

4.      

5.

HLINKA, JOZEF

Vývoj peňazí a medailí na Slovensku

A

5.      

6.

OBERMAJER, JAROSLAV

J.E.Purkyně v reliefní plastice

G

6.      

7.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.díl

H

7.      

8.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II.díl

H

8.      

9.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III.díl

H

9.      

10.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.díl

H

10.    

11.

HLINKA, JOZEF

Bratislavské korunovačné medaily a žetóny

G

11.    

12.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.

Mince a jejich sbírání

A

12.    

13.

ŠTĚPKOVÁ, J.

2500 let íránského mincovnictví

B

13.    

14.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Chebské mince z 12. a 13. století

B

14.    

15.

RADOMĚRSKÝ, PAVEL

Olomouc - nejstarší přemyslovská mincovna na Moravě

B

15.    

16.

TAUL, ANTONÍN

Olomoucké medaile, plakety, žetony a námky

B

16.    

17.

PETRTÝL, J. - ŠEBEK, F.

Historická dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku    a Chrudimsku

H

17.    

18.

NEMEŠKAL, LUBOMÍR

Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století

B

18.    

19.

SKRBEK, BEDŘICH

Mince království českého za panování rodu Habsburského - díl III.

B

19.    

20.

PETRÁŇ, JOSEF

Český znak

C

20.    

21.

CEJNEK,JOSEF

Osterreichische,Ungarische,Bohmische und Schlesische

münzprägungen 1519 - 1705

B

21.    

22.

LUSCHIN, RITTER VON EBENGREUTH,

Vyobrazení a popis rakouských feniků z let 1156-1404

B

22.    

23.

PINTA, VÁCLAV

K jakosti pražských grošů Karla IV.

B

23.    

27.

POLÍVKA, EDUARD

Mince Františka I. 1792 - 1835

B

24.    

28.

PEUKERT, KAREL

Mince Leopolda I. 1657-1705

B

25.    

29.

POLÁČEK, ANTONÍN

Přehledný seznam panovníků a rodů oprávněných

vydavatelů mincí 15. až 19. století

B

26.    

30.

POLÁČEK, ANTONÍN

Zkratky a monogramy na mincích od 15. století

B

27.    

31.

POLÁČEK, ANTONÍN

Přehled církevních a rodových panství

římsko-německého císařství - tolarová doba

B

28.    

32.

SBORNÍK

Numismatický sborník - I - 1953

I

29.    

33.

SBORNÍK

Numismatický sborník - II - 1955

I

30.    

34.

SBORNÍK

Numismatický sborník - III - 1956

I

31.    

35.

SBORNÍK

Numismatický sborník - IV - 1957

I

32.    

36.

SBORNÍK

Numismatický sborník - V - 1958

I

33.    

37.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VI - 1960

I

34.    

38.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VII - 1962

I

35.    

39.

SBORNÍK

Numismatický sborník - VIII - 1964

I

36.    

40.

SBORNÍK

Numismatický sborník - IX - 1966

I

37.    

41.

SBORNÍK

Numismatický sborník - X - 1968

I

38.    

42.

SBORNÍK

Numismatický sborník - XI - 1970

I

39.    

43.

SBORNÍK

Slezský numismatik ročník 1964-1968

I

40.    

44.

POLSKOJ, GEORGIJ

Z penězokazeckých dílen

A

41.    

45.

SPÁČIL, BEDŘICH

Česká měna od dávné minulosti k dnešku

A

42.    

46.

ČNS BRNO

Památník 1937 - 1987

A

43.    

47.

JANOVSKÝ, H. - POLÍVKA, E.

Katalog knihovny NSČs v Praze

A

44.    

48.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Pražské groše z let 1471 - 1526

B

45.    

49.

KATZ, VIKTOR

O chronologii denárů Boleslava I. a II.

B

46.    

50.

PEUKERT, KAREL

Bílé peníze Vladislava II.

B

47.    

51.

KRAUMAN, FRANTIŠEK

Ruské mincovnictví

A

48.    

52.

ČNS CHOMUTOV

Numismatika na Chomutovsku

A

49.    

53.

SÉM, JULIUS

Český lev na penězích Československa

C

50.    

54.

KŘÍŽEK, FRANTIŠEK

Mincovní úředníci biskupů olomouckých

B

51.    

57.

NEMEŠKAL, LUBOMÍR

Nález mincí z 15. století v Luzích u Kosovy Hory, okres Příbram v r. 1923

H

52.    

58.

MĚŘIČKA, V.

Československá vyznamenání I. část 1918-1938

D

53.    

60.

MEYER, HANS

Kennen Sie diese deutsche Munze?

B

54.    

61.

 

Sieg´s Montkatalog 1973 - Norden 1808-1972

K

55.    

62.

PEŠVÁŘ, J.

Administrativně-ekonomická opatření na Moravě

v 18. a v první polovině 19. století

A

56.    

63.

ČNS CHEB

Sběratelský ceník československých mincí

B

57.    

64.a

SBORNÍKY

Erbovní sešity č.5-8, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE

C

58.    

64.b

SBORNÍKY

Erbovní sešity č.9-12, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE

C

59.    

65.

CASTELIN, KAREL

Sborník příspěvků k oslavě jeho 70. narozenin

I

60.    

66.

FIALA, EDUARD

Sborník příspěvků k 50. výročí jeho úmrtí

I

61.    

67.

SÉM, JULIUS

Poznáváme a sbíráme papírové peníze

A

62.    

68.

DR.ING. ŠÁNA, JAN

Čištění a ochrana mincí a medailí

A

63.    

70.

MIXA, M.

Katalog losů 1853-1957

O

64.    

71.

MIXA, M.

Katalog losů 1957-1980

O

65.    

72.

 SBORNÍK

Numismatische Nachrichtenblatt - ročník 1966 

I

66.    

73.

ČNS BRNO

Medaile 1975-76

G

67.    

74.

ONDROUCH, V.

Der romische Denarenfund von Vyškovce aus der Fruhkaiserzeit

H

68.    

75.

KATZ, VIKTOR

Kontramarky na pražských groších

B

69.    

76.

SUHLE, ARTUR

Mittelalterliche Brakteaten

B

70.    

77.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 1-2 - 1957

I

71.    

78.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 3-1957

I

72.    

79.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 5-1959

I

73.    

80.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 6-1959

I

74.    

81.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 7-1960

I

75.    

82.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 8-1961

I

76.    

83.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 9-1962

I

77.    

84.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 10-1967

I

78.    

85.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 11-1968-69

I

79.    

86.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 12-1970

I

80.    

87.

SBORNÍK

Numismatický sborník - XIII - 1975

I

81.    

88.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1974

C

82.    

89.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1975

C

83.    

90.

AUKČNÍ KATALOG

Helbing Mnichov aukce 1926,

K

84.    

91.

AUKČNÍ KATALOG

Gitta Kastner Mnichov, aukce 1974

K

85.    

92.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -III- 1927

J

86.    

93.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -IV- 1928

J

87.    

94.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -V- 1929

J

88.    

95.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VI- 1930

J

89.    

96.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VII- 1931

J

90.    

97.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -VIII- 1932

J

91.    

98.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -IX- 1933

J

92.    

99.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -X- 1934

J

93.    

100.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -XI- 1935, -XII- 1936

J

94.    

101.

BOR, ING. J.K.

Lékařské a zdravotnické medaile, plakety, vyznamenání a odznaky československé

G

95.    

102.

KRAUMAN, FRANTIŠEK

Ruské mincovnictví

A

96.    

103.

 

Česká medaile a plaketa 20. století

G

97.    

104.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze, poklady, padělky

A

98.    

105.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, .

Základy numismatiky

A

99.    

106.

ČNS

Informační příručka pro členy a zájemce o členství

A

100.  

107.

CRAIG, W.D.

Coins of the world 1750 - 1850

B

101.  

 

 

 

108.

RADOMĚRSKÝ, PAVEL

Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna

H

102.  

109.

MARCO, JAN

Jak sbírat mince

A

103.  

110.

PŘIBYL, A. - LIŠKA, K.

Znaky a pečetě středočeských měst

C

104.  

111.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1976

C

105.  

112.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince III.

B

106.  

113.

HLINKA-KAZIMÍR-KOLNÍKOVÁ

Peniaze v našich dejinách

A

107.  

114.

KRUG, GERHARD

Die Meissnisch-Sachsischen Groschen 1338-1500

B

108.  

115.

DIETZEL

Die Munzen des Deutschen Reiches ab 1871

B

109.  

116.

KRAUSE - MISHLER

Standard Catalog of World Coins 1800 - 1975

B

110.  

117.

SBORNÍK

Sborník II. numismatického sympozia 1969

I

111.  

118.

POŠVÁŘ, J.

Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do poč. 20. st.

A

112.  

119.

LOWE - STOLL

ABC - Antika

A

113.  

120.

RAVÍK, SLAVOMÍR

Svět starožitností

O

114.  

121.

SBORNÍK

Sborník I. numismatického sympozia 1964

I

115.  

122.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XIX- 1950

J

116.  

123.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1977

C

117.  

124.

MENZEL, PETER

Deutsche Notmunzen und sonstige Gelderschutzmarken 1873 - 1932

B

118.  

125.

EYPELTAUER, T.

Corpus memorum regni Mariae Theresiae

B

119.  

126.

ZENGER, ZD.M.

Česká heraldika

C

120.  

127.

GREICHEN, G.

Die Geldzeichen der DDR

B

121.  

128.

 

Gedenkmunzen der DDR

B

122.  

129.

HÁSKOVÁ, JARMILA

Úvod do problematiky českého denárového období

A

123.  

130.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1978

C

124.  

131.

NOVÝ, MILOSLAV

Mince Marie Terezie 1740 - 1780

B

125.  

132.

SÉM, JULIUS

Papírové peníze na území ČSR 1762-1975

B

126.  

133.

FUNCK, W.

Die Notmunzen der deutsche Stadte, Gemeinden, etc....

F

127.  

134.

HOBAON-NATHORST-BOOS

Munzkatalog Skandinavien

B

128.  

135.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXIII - 1968

J

129.  

136.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXVI - 1971

J

130.  

137.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXVIII - 1973

J

131.  

138.

ČASOPIS

Numismatické listy roč. XXIX - 1974

J

132.  

139.

SEJBAL, JIŘÍ

Dějiny peněz na Moravě

A

133.  

140.

PLAČEK, A.

Přehled ruských a sovětských mincí

B

134.  

141.

KUNC, J.

Čínské mince císařských dynastií

B

135.  

142.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 13-1973

I

136.  

143.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 14-1977

I

137.  

144.

MĚŘIČKA, V.

Československá vyznamenání V. část 1914-1918

D

138.  

145.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 16-1984

I

139.  

146.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1979

C

140.  

147.

 

Medailen aus Meissener Porzelan

G

141.  

148.

SBORNÍK

Numismatická Příbram

I

142.  

149.

VÁPENKA, I.

Tvůrci čs. platidel

A

143.  

150.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 15-1980

I

144.  

151.

POŠVÁŘ, J.

Moravské mincovny

A

145.  

152.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XX- 1951

J

146.  

153.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XXI- 1952

J

147.  

155.

SBORNÍK

Královehradecký sborník numismatických prací

I

148.  

156.

SBORNÍK 

Peněžní oběh a medailistika na Kubě od zač. 16.do 20. st.

B

149.  

157.

SBORNÍK

Studie ´80 Muzea Kroměříž

I

150.  

158.

HALAČKA, IVO

Vládní mincovnictví na našem území, II.díl, 1620-1740

B

151.  

159.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 12 - 1971-2

I

152.  

160.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 15 - 1977-8

I

153.  

161.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1980

C

154.  

162.

ČNS

Rejstřík Numismatických listů 1945-1975

J

155.  

163.

NECHANICKÝ, ZDENĚK

Novodobá falza vzácných českých mincí

B

156.  

164.

NOVÝ, MILOSLAV

Mince Františka Lotrinského 1745-65, 1766-80

B

157.  

165.

VELICKÝ, P.R.

Majster Peter z Kremnice

A

158.  

166.

KURZ, KAREL

Úvod do antické numismatiky I. - řecké mince

B

159.  

167.

HLINKA, JOZEF

Bratislavská mincovňa

A

160.  

168.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze celého světa

B

161.  

169.

NOVÁK, JAN

Ruské a sovětské papírové peníze v letech 1917-1947

B

162.  

170.

KOUNOVSKÝ, J.

Oběživo bývalých německých kolonií

B

163.  

171.

HALAČKA, IVO

Vládní mincovnictví na našem území, I.díl, 1526-1620

B

164.  

172.

MINAROVIČOVÁ, ELENA

Portrét na minciach

G

165.  

173.

KOLEKTIV NM

Dějiny peněz na území ČSSR

A

166.  

174.

ČNS BRNO

Zprávy pobočky Brno

I

167.  

175.

HANIBAL, V. - NOVÁK.E.

Malé groše

B

168.  

176.

POLÍVKA, EDUARD

Mince a medaile Františka Josefa I. 1848 - 1916

B

169.  

177.

PUSŤEJOVSKÝ, A. - STOHEL, M.

Historie Vítkovických železáren ražená do kovu

G

170.  

178.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 16 - 1983

I

171.  

179.

PLESKOTOVÁ, P.

Zlato!

A

172.  

180.

SBORNÍK

Numismatika a regionální historie

I

173.  

181.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -II- 1926

J

174.  

182.

MIXA, M.

Starosti s papírovými penězi za II. svět. války

A

175.  

183.

MARCO, JAN

Mincovní značky 1519-1918

B

176.  

184.

ARNOLD, P.

Der zweite Brakteatenfund von Pirna - Copitz

H

177.  

185.

LOBE, MAX

Wahlspruche, Devisen und Sinnspruche deutscher

Furstengeschlechter des 16. und 17. Jahrhundert

C

178.  

186.

GROTEFEND, H.

Taschenbuch der Zeitrechnung des Mittelalters und der Neuzeit

A

179.  

187.

CACH, FRANTIŠEK

Nejstarší české mince IV.

B

180.  

188.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XVI-XVII- 1941

J

181.  

189.

ĆASOPIS

Numismatický časopis -XVIII- 1943

J

182.  

190.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1982

C

183.  

191.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1983

C

184.  

192.

SBORNÍK

Historie a perspektivy numismatické společnosti

A

185.  

193.

MĚŘIČKA, V. - KOUNOVSKÝ, J.

Československá vyznamenání část VI.a a VI.b

D

186.  

194.

ČASOPIS

Numismatický časopis československý -XIII, XIV- 1938

J

187.  

195.

ČASOPIS

Numismatický časopis -XV- 1940

J

188.  

196.

VLČEK, B.

Nouzové papírové peníze vydané na území ČSR 1918-1939

F

189.  

197.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1984

C

190.  

198.

ČNS ÚSTÍ NAD LABEM

Numismatika na Ústecku -I-

A

191.  

199.

MATULA - NOVÝ

Numismatické památky Ašska do r. 1945

A

192.  

200.

FENGLER - GIEROW - UNGER

Lexikon der Numismatik

A

193.  

201.

RENTZMANN,

Numismatische Wappen-Lexikon

C

194.  

202.

SCHLIKEYSEN - PALLMANN

Erkarung der Abkurzungen auf Munzen und Medailen

B

195.  

203.

NECHANICKÝ - ŠAFÁŘ

Kladské mincovnictví

B

196.  

204.

MINAROVIČOVÁ - BYSTRICKÝ

Numizmatická príručka

A

197.  

205.

POLÍVKA, EDUARD

Mince Josefa II. a Leopolda II.

B

198.  

206.

NĚMEČKOVÁ - PEKÁREK

Československé pamětní mince a medaile 1948 - 1983

B

199.  

207.

GREICHEN, G.

Die Geldzeichen der Tschechoslowakei

B

200.  

208.

SBORNÍK

Denárová měna na Moravě

B

201.  

209.

SBORNÍK

Moravské numismatické zprávy č. 4-1958

I

202.  

210.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1985

C

203.  

211.

HAUSDORF, L.- KOUNOVSKÝ, J.

Cizí mince platné na území Československa v letech 1918 - 1945

B

204.  

212.

BOBEK, JAN

Mincovnictví olomouckých biskupů ve středověku

B

205.  

213.

SBORNÍK

Numismatický sborník - 17 - 1986

I

206.  

214.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 I. díl

B

207.  

215.

 

Lexikon der Antike

A

208.  

216.

SCHON - CARTIER

Weltmunzkatalog 19. Jhrhundert

B

209.  

217.

KRAUSE - MISHLER

Standard Catalog of World Coins - 1987 Edition

B

210.  

218.

SBORNÍK 

Heraldická ročenka 1986

I

211.  

219.

KOPPATZ, JURGEN

Geldscheine des Deutschen Reiches

B

212.  

220.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 II. díl

B

213.  

221.

SBORNÍK

Život a kultura Trnavy

O

214.  

222.

SNS SVIT-TATRY

Problematika mincovníctva Jageloncov

B

215.  

223.

HALAČKA, IVO

Mince zemí koruny české 1526 - 1856 III. díl

B

216.  

224.

SVOBODOVÁ, DANA

Numismatika v českých zemích

A

217.  

225.

BRUNNER-KLÍMA

70 let České numismatické společnosti

A

218.  

227.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1987

C

219.  

229.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1989

C

220.  

230.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1990

C

221.  

231.

SCHWARZENBERG, KAREL

Heraldika

C

222.  

232.

 

Deutsche Notmunzen und Sonstige Geldersatzmarken 1873-1932

F

223.  

233.

ŠILAR, JAROSLAV

Hasičské medaile

G

224.  

234.

ŠTEMBERG-FUCIMAN-PETR

Numismatické památky zemské jubilejní výstavy 1891

A

225.  

235.

ČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Česká medaile, ČNS Ústí nad Orlicí

I

226.  

235.a

ČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Česká medaile - obrazová část, ČNS Ústí nad Orlicí

I

227.  

236.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1987

I

228.  

237.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1989

I

229.  

238.

SBORNÍK

Numismatická ročenka 1990

I

230.  

239.

SBORNÍK

Regionální zpravodaj 1989/1, SKP ROH ÚSTÍ NAD ORLICÍ

I

231.  

240.

SBORNÍK

Regionální zpravodaj 1989/2, SKP ROH ÚSTÍ NAD ORLICÍ

I

232.  

242.

SAURMA-JELTSCH, HUGO VON

Schlesische Munzen und Medailen

B

233.  

243.

HÁSKOVÁ, JARMILA

České, moravské a slezské mince 10.-20. století

B

234.  

244.

 

Geschichte in Gold

O

235.  

245.

VELÍMSKÝ, TOMÁŠ

Město na louce

O

236.  

246.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka Josefa I. 1848-1916

B

237.  

247.

NOVOTNÝ-ŠIMEK

Československé mince 1918-1992

B

238.  

248.

ROSENBERG,

Banknotes des Deutsches Reichs 1871-1986

B

239.  

249.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka Josefa I. 1848-1916

B

240.  

251.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Františka I. 1792-1835

B

241.  

252.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Ferdinanda V. 1835-1848

B

242.  

253.

NOVOTNÝ, VLASTISLAV

Mince Marie Terezie 1740-1780

B

243.  

254.

SCHOENAWA

FAO Munzen 1968-1983

B

244.  

255.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1991

C

245.  

256.

SBORNÍK

Seznam knihovny ČNS Praha

A

246.  

257.

SBORNÍK

Deutsche orden und Ehrenzeichen 1871-1992

D

247.  

258.

SBORNÍK

Bankovky a mince České národní banky v letech 1993-1994

B

248.  

259.

SCHOBER

Sachsische und Bohmische Schweiz in alten Ansichtskarten

B

249.  

260.

WENDT,

Sachsische Schweiz

B

250.  

261.

KUBÁTOVÁ,

Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569

O

251.  

262.

ČASOPIS

Numismatické listy 1945-47

J

252.  

263.

ČASOPIS

Numismatické listy 1948-49

J

253.  

264.

ČASOPIS

Numismatické listy 1950-51

J

254.  

265.

ČASOPIS

Numismatické listy 1952-53

J

255.  

266.

ČASOPIS

Numismatické listy 1954-55

J

256.  

267.

ČASOPIS

Numismatické listy 1956-57

J

257.  

268.

ČASOPIS

Numismatické listy 1958-59

J

258.  

269.

ČASOPIS

Numismatické listy 1960-62

J

259.  

270.

ČASOPIS

Numismatické listy 1963-64

J

260.  

271.

ČASOPIS

Numismatické listy 1965-66

J

261.  

272.

ČASOPIS

Numismatické listy 1967-68

J

262.  

273.

ČASOPIS

Numismatické listy 1969-70

J

263.  

274.

ČASOPIS

Numismatické listy 1971-72

J

264.  

275.

ČASOPIS

Numismatické listy 1973-75

J

265.  

276.

ČASOPIS

Rejstřík Numismatických listů 1945-1975

J

266.  

277.

LOKVENC-ŠAFÁŘ

Ražby okresu Náchod

B

267.  

278.

HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P.

Peníze celého světa

B

268.  

279.

VLČEK, B.

Nouzová papírová platidla vydaná na území ČSSR 1914-18

F

269.  

280.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatka č. 2

I

270.  

281.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 3

I

271.  

282.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 4 a 5

I

272.  

283.

SBORNÍK

Sborníky Moravského muzea Brno-Folia Nuismatika č. 6 a 7

I

273.  

284.

BAJER,

Papírová platidla Československa 1919-92,ČR a SR 1993-99

E

274.  

285.

FOUKAL-MRŠTÍK

80 let České numismatické společnosti

A

275.  

286.

SBORNÍK

British coins-Market Values

B

276.  

287.

ČASOPIS

Numismatické listy 1971-73

J

277.  

288.

ČASOPIS

Numismatické listy 1974-76

J

278.  

289.

ČASOPIS

Numismatické listy 1977-78

J

279.  

290.

ČASOPIS

Numismatické listy 1979-80

J

280.  

291.

ČASOPIS

Numismatické listy 1981-82

J

281.  

292.

ČASOPIS

Numismatické listy 1983-85

J

282.  

293.

ČASOPIS

Numismatické listy 1986-88

J

283.  

294.

ČASOPIS

Zpravodaj numismatického kroužku v Děčíně

J

284.  

295.

ŠIMEK,

Rejstřík Numismatických listů 1976-1995

J

285.  

296.

ČASOPIS

Numismatické listy 1989-91

J

286.  

297.

ČASOPIS

Numismatické listy 1992-94

J

287.  

298.

ČASOPIS

Numismatické listy 1995-97

J

288.  

299.

ČASOPIS

Dějiny peněz na území ČSSR

J

289.  

300.

ŠKŇOUŘIL,

Katalog výstavy Bankovky celého světa

B

290.  

301.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č.  1 - 20

J

291.  

302.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 21 - 40

J

292.  

303.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 41 - 60

J

293.  

304.

ČASOPIS

Sběratelské zprávy pobočky Hradec  Králové č. 61 - 80

J

294.  

305.

PLAKETA

Plaketa k výr.150 let trvání železnice Dresden – Pirna z obecného kovu včetně etue

O

295.  

306.

ČASOPIS

Numismatické listy 1998 - 2000

J

296.  

307.

MEDAILE

K 70. výročí Manfreda  Schreibera,z obecného kovu,včetně podložného listu

O

297.  

308.

SBORNÍK

50 let pobočky ČNS v Teplicích – kopie kroniky let 1951 - 2001

A

298.  

309.

HAVLÍN

Afganistán

O

299.  

310.

SBORNÍK

Informační zpráva o ediční a emisní činnosti ČNS v období od I/1999 do X/2002

A

300.  

311.

BAJER JAN

Papírová platidla Československa 1919-1993, a Slovenské republiky 1993-2003

E

301.  

312.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.277,díl A z roku 1971

K

302.  

313.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č 282,díly A,B z roku 1973

K

303.  

314.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.282,díly A,B z roku 1974

K

304.  

315.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.282,díly A,B  z roku 1979

K

305.  

316.

AUKČNÍ KATALOG

Peus č.303,díly A,B z roku 1981

K

306.  

317.

SBORNÍK

Heraldická ročenka 1999 - 2000

C

307.  

318.

HLINKA JOZEF

Atentáty na peníze

A

308.  

319.

HRADIL

Umělecká litina v hutnictví, železářství a památkách

O

309.  

320.

SBORNÍK

Oesterreichische Nationálbank-Chinas bronzweg in die Geldwiirtschaft

B

310.  

321.

SCHUKINA

Ruské medailérství 18.století

G

311.  

322.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání II. část II – Řád bílého lva

D

312.  

 

 

 

323.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání III. část – 1939 - 1948

D

313.  

324.

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání IV. část – 1945 - 1975

D

314.  

325

MĚŘIČKA V.

Československá vyznamenání V. část – 1914 - 1918

D

315.  

326.

MĚŘIČKA,KOUNOVSKÝ

Československá vyznamenání VI. Čst a,b,c, - II.národní odboj

D

316.  

327.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ

Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd

A

317.  

328.

POLÁČEK ANTONÍN

Přehledný seznam panovníků a rodů oprávněných vydavatelů 15.-19.stol.

B

318.  

329

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 1

C

319.  

330.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 2

C

320.  

331.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 3

C

321.  

332

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 4

C

322.  

333.

SEDLÁČEK AUGUST

Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty – sv. 5

C

323.  

334.

KOUNOVSKÝ,STANĚK

Dekorace a odznaky v období ohrožení ČSR

D

324.  

335.

NOVÁK JOZEF

Rodové erby I. – Kubinyho sbírka pečatí

C

325.  

336.

PINTA

Pražské groše  Karla IV. 1346-1379

B

326.  

337.

ŠIMEK

Rejstřík Numismatický časopis československý 1925-1952

J

327.  

338.

NĚMEČKOVÁ,SEJBAL

Nález mincí a slitkového stříbra Černožic

H

328.  

339.

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

329.  

340

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

330.  

341

SCHÖN

Euro Münzkatalog 2007

B

331.  

342.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea- řády a vyznamenání, 20.aukce

K

332.  

343.

ŠOUŠA,ŠŮLA

Peníze v proměnách moderní doby

A

333.  

344.

SBORNÍK

Numismtiscche Verein/münz kabinet Dresden, Nimismatische Heft Nr.4

I

334.  

345.

STŘÍŽ, JAVORSKÝ

Medaile , Plakety a žetony okresu Opava

G

335.  

346.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 22. 6.12.2008

K

336.  

347.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 23. 7.12.2008

K

337.  

348.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 24. 7.12.2008

K

338.  

349.

SBORNÍK

Emma regina civitas Melnic

B

339.  

350.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 27. 24.5.2009

K

340.  

351.

MILITKÝ

Pražská mincovna 1526 -1856,katalog mincí tolarového období ze sbírek Národního muzea

B

341.  

352.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 28. 5.12.2009

K

342.  

353

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 29. 5.12.2009

K

343.  

354.

ČASOPIS

Numismatické listy, roční 2005

J

344.  

355.

CHVOJKA

Medaile Českobudějovicka

G

345.  

356.

SBORNÍK

Děčínské vlastivědně zprávy, č.2/2009

I

346.  

357.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 31. 24.4.2010

K

347.  

358.

KOUNOVSKÝ,HEINC

Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949

D

348.  

359.

BAJER,HOLNA,KOHOUT

Papírová platidla Československé.České a slovenské republiky 1919-2010

E

349.  

360.

SBORNÍK

Děčínské vlastivědně zprávy, č.1/2010

I

350.  

361.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 36  30.4.2011

K

351.  

362.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 37   1.5.2011

K

352.  

363.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 39.  3,12.2011

K

353.  

364.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 41   3.12.2011

K

354.  

365.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 42   4.12.2011

K

355.  

366.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 40   3.12.2011 

K

356.  

367.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 43.  4.12.2011

K

357.  

368.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 44.  4.12.2011

K

358.  

369.

VANDAS JIŘÍ

Mince a platidla

A

359.  

 

 

 

370.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce  45.19.5.2012, rodové ražby renesanční medaile,sbírka Huga Poláka ,

K

360.  

371.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 46.  19.5.2012,  Medaile a vyznamenání

K

361.  

372.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 47.  20.5.2012,  Papírová platidla

K

362.  

373.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 124,  15.9.2012, 1.část

K

363.  

374.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 124,  15.9.2012, 2.část, bankovky Pavla Velíška

K

364.  

375.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 125,  15.12.2012, 1.část

K

365.  

376.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 125,  15.12.2012, 2.část, Malé groše Vladimíra Hanibala

K

366.  

377.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 48, 8.12.2012,  Medaile a vyznamenání

K

367.  

378.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 49, 8.12.2012,  Antické mince

K

368.  

379.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 50, 25.5.2013,  Medaile a řády

K

369.  

380.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 51, 25.5.2013,  Papírová platidla

K

370.  

381.

JOZA,NĚMEC, POTUŽNÍK

Děčín a jeho hasiči  1963 - 2013

O

371.  

382.

AUKČNÍ KATALOG

ČNS Praha,aukce 127,  14.9.2012,

K

372.  

383.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 53, 7.12.2013,  Antické mince

K

373.  

384.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 54, 8.12.2013,  Papírová platidla

K

374.  

385.

AUKČNÍ KATALOG

Aurea, aukce 52, 8.12.2012,  Medaile,bankovky,řády        a vyznamenání

K

375.  

386.

ČÍŽEK JIŘÍ A KOL.

Černotisky, pamětní listy přiležitostné tisky,pob.ČNS Papírová platidla

E

376.