Schůzky v roce 2015

Zveřejněny termíny schůzek, místo setkávání a program přednášek (zatím neúplný).