Rozhodnuto! Pobočka Děčín končí!

Je rozhodnuto! Výroční členská schůze konaná dne 16.2.2016 si odhlasovala ukončení činnosti pobočky a to "sloučením s jinou pobočkou". Důvodem je nezájem členů zapojit se do práce výboru pobočky a vést ji v následujících dvou letech. Nepodařilo se najít více než jednoho zájemce o práci ve vedení pobočky, proto se nekonaly klasické volby do výboru, ale po diskusi a předložení dvou návrhů na řešení krizové situace se přítomní členové rozhodly ve veřejném hlasování pro sloučení s jinou pobočkou. Nejvíce skloňovanou potenciální "zachránkyní" naší Děčínské pobočky, ve smyslu zachování numismatické tradice sběratelství v našem městě, by mohla být pobočka Ústecká, se kterou máme nadstandardní vztahy. Proto jí oslovíme a budeme čekat na jejich rozhodnutí. Roman Horn, jednatel